Site Overlay

Att tänka på när man driver pensionat

Att driva ett pensionat kräver en hel del arbete. För det första måste man se till att alla gäster har det bra och att alla tillstånd är giltiga. Om man inte har någon anställd personal måste man tänka på att arbetet både innebär tidiga morgnar och sena kvällar. En gäst kan vilja checka ut när som helst och det måste man hålla koll på. De gäster som har betalat sin vistelse kan man förvisso låta lämna nyckeln i en låst brevlåda eller liknande när man vet att namn, adress och andra personuppgifter stämmer. Om rummet inte är i ordning kan man enkelt skicka gästerna en faktura i efterhand.

Viktigt att hålla koll på

När man driver ett pensionat finns det särskilda regler man måste känna till. Det handlar både om värme, sanitet, städning, livsmedel och mycket annat. Något inte alla känner till är att det också finns speciella regler för ventilation. Man måste till exempel låta göra en obligatorisk ventilationskontroll mellan vissa tidsperioder. De här kontrollerna säkerställer att ventilationen i huset fungerar på ett korrekt sätt. Det är viktigt för den allmänna trivseln, för att undvika mögel samt för att det inte ska kännas instängt när man kommer till pensionatet.

Man måste också se till att alla utrymningsvägar är korrekta, tydligt skyltade och framkomliga. Det ska också finnas rutiner för hur man gör vid ett olyckstillbud eller en brand och en eller flera ansvariga ska veta var dessa finns i pärmar. Det är viktigt att alla gäster på pensionatet antecknas så att man vet hur många som egentligen finns på plats om en brand skulle bryta ut. Det kan också vara klokt att genomföra brandövningar ett par gånger per år. På så sätt lär sig personalen hur det fungerar. I många kommuner är det också lag på att alla hotell, pensionat och liknande ska ta ut brandkåren minst en gång per år och tillsammans med dem ska alla branddörrar, släckningsmaterial och annat gås igenom.

Att driva pensionatet till vardags

När man driver ett pensionat kan det vara bra att också ha ett annat arbete vid sidan om. Det är nämligen som så att pensionatet inte alltid kommer att vara fullbelagt. Man måste ha en inkomst för att kunna driva det vidare, och också för att själv kunna försörja sig. Ofta är den enda inkomsten till vardags i form av lunchgäster, medan nattgäster är vanligast kring helger, semestrar och liknande. Ett pensionat innebär också en hel del utgifter som ska betalas även om det inte har några gäster. El, vatten och värme är sådant som ska betalas året runt och man måste se till att det finns pengar så att räkningarna verkligen täcks, och så att eventuella löner kan betalas.

solid-construction-classic