Site Overlay

Att driva hund och kattpensionat

Om man skulle vilja starta ett hund- eller kattpensionat finns det tydliga regler man måste känna till. Exempelvis är det krav på att söka tillstånd för att driva hund/kattdagis/pensionat eller omplaceringshem för djur. Ansökan skickas till Länsstyrelsen som finns i samma län som du har/ska bedriva din verksamhet. De bedömer sedan lokalernas och sökandes lämplighet. Kom ihåg att det är brottsligt att inte ha tillstånd.

Att hålla djur och att förvara djur

En person som håller djur tar hand om sina egna och/eller andras djur utan kostnad. Har man sällskapsdjur kallas det att hålla ett djur. Den som däremot förvarar djur brukar ta emot andras djur mot en kostnad alternativt för att förmedla djuret. De som driver någon form av djurdagis/pensionat/omplaceringshem förvarar djur.

Såväl en fysisk som en juridisk person har möjlighet att ansöka om tillstånd. Detta innefattar enskilda personer, föreningar, kooperativ och företag. Flera personer som önskar gå ihop och ansöka om ett gemensamt tillstånd kan exempelvis bilda en förening. Undantagsfallet är när två eller flera personer i ett och samma hushåll ska bedriva verksamhet i det gemensamma hemmet. Dock måste tillstånd sökas oavsett man planerar att bedriva verksamhet hemma eller i annan lokal. Länsstyrelsen måste godkänna eventuell lokal, och byter/flyttar man måste man på nytt ansöka om tillstånd.

solid-construction-classic