Site Overlay

Homestay och Farm Stay

Under de senaste decennierna har företeelsen Farm Stay, eller på svenska – “bo på lantgård/bondgård” ökat markant i de flesta länder i Europa. De senaste åren ser vi även en ökning i Australien, Asien och Nordamerika av detta speciella sätt att bo. En nyare företeelse är Homestay som det inte finns något bra ord för på svenska. Men kanske skulle man kunna kalla det för “hembo”? Det innebär att man bor hemma hos någon på den ort som man har rest till. Detta är oftast ett utmärkt sätt att både bo billigare och att få en unik inblick i det besökta landets kultur och människornas vardag där.

En homestay kan vara olika lång, från en natt till flera månader. För att betala för boendet kan man antingen ge pengar, eller erbjuda sig att hjälpa till med hushållsarbete Prohomeservice.se, vara husvakt eller dylikt. En variant på homestay är när man byter boende med varandra. Antingen samtidigt eller att man kommer överens om att din värd får bo hos dig vid ett senare tillfälle. Det finns numera förmedlingar för att byta bostäder med varandra och det är bäst att utnyttja deras tjänster för att få lite mer säkerhet innan du lånar ut ditt boende. Genom förmedlingarna är det också mycket lättare att arrangera trippel- eller quadruppelbyten mellan fler boenden. Det kan t.ex. vara så att du vill byta med någon i Aten, men i Aten finns det någon som vill byta med Chicago och de vill helst just till Sverige. Förmedlingarna hjälper till att sammanföra alla era olika önskemål.

Farm Stay – Bo på lantgård – är alltså en del av det nyare homestay även om det har funnits längre. Man kan säga att det var just farm stays som drog igång hela homestay-trenden. Man bor helt enkelt hemma hos någon på dennes lantbruk. Man kan välja om man vill spela en aktiv roll i gårdens skötsel. Då får du hjälpa till med att plocka ägg, mocka och köra in hö plus allt annat som en amatör kan ägna sig åt på bondgården. Detta sätt att semestra är numera mycket populärt hos barnfamiljer från storstad. Det är ett speciellt boende där man får tillfälle till frisk luft, fysisk aktivitet och att visa barnen var maten egentligen kommer från. Detta sätt att bo under semestern kallas ofta för agroturism eller ekoturism. Du kan bo på lantgård över hela världen. Välj mellan till exempel Island, Italien, USA eller Argentina. Är du själv lantbrukare så går det utmärkt att byta lantbruk med en kollega i ett annat land, men det kanske inte blir mycket till semester då. Nya intryck och ett miljöombyte blir det hur som helst alltid. På lantgården kan man få bo i eget hus, en ombyggd lada eller i ett rum inne hos värden. Variationsmöjligheterna är mycket stora. Antingen bor man som på ett vanligt Bed & Breakfast eller så arbetar man mer eller mindre med gårdens skötsel mot kost och logi. Varför inte se dig om i världen just genom lantbruken? Finns det något som är mer förknippat med matkulturen i ett land än just lantbruket?

solid-construction-classic